Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Mechaniczny > Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn

Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Zakład Bioinżynierii

Laboratoria Zakładu Bioinżynierii, (A-10, pok. 114 i 021 oraz A-11 pok 001 i 002) stwarzają możliwości przeprowadzania badań z zakresu trwałości materiałów oraz wybranych zagadnień obróbki elektrochemicznej materiałów konstrukcyjnych i biomateriałów, korozji oraz formowania warstw o budowie nanostrukturalnej.

 

Współpraca z innymi zakładami uczelni i wydziału umożliwia przeprowadzenie pełnej charakterystyki właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i elektrochemicznych stanu warstwy wierzchniej oraz cech użytkowych materiałów.

 

Laboratoria Zakładu Bioinżynierii wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt do badań korozyjnych i oceny struktury oraz morfologii szerokiej gamy materiałów nieorganicznych i organicznych, kompozytów, także w skali NANO. 

 

Do najważniejszych pozycji wyposażenia należą:

Laboratorium Zakładu Bioinżynierii Laboratorium Zakładu Bioinżynierii Laboratorium Zakładu Bioinżynierii

Zakład Projektowania i Konstrukcji Maszyn

Laboratorium Badań Prototypów dysponuje nowoczesnym laboratorium prowadzącym badania wytrzymałościowe elementów i zespołów maszyn. Dysponuje najnowszą komputerowo sterowaną maszyną wytrzymałościową, która może być wykorzystywana do:

 • pomiarów mechanicznych własności maszyn,
 • wytrzymałościowych badań elementów maszyn, badania wytrzymałościowe: (maszyna wytrzymałościowa INSTRON, zakres obciążeń +/- 300kN oraz _/-5kN na siłowniku pomocniczym).
 • badań kontrolnych własności materiałów konstrukcyjnych,
 • oceny emisji wibroakustycznych maszyn,
 • diagnostyki maszyn i pojazdów,
 • badania tensometryczne (8 kanałów - SPIDER).
 • wdrażanie nowych wyrobów,
 • ocenę i poprawę jakości maszyn w aspekcie bezpieczeństwa maszyn,
 • atestację wyrobów m.in. w uzgodnieniu z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB) z Warszawy mamy podpisaną umowę i jest przeprowadzany co 2 lata audyt zewnętrzny ITB,
Laboratorium Badań Prototypów Laboratorium Badań Prototypów

Badania mogą być prowadzone w jednoosiowych i złożonych stanach naprężeń, przy statycznych, cyklicznych, dynamicznych lub długotrwałych obciążeniach.

Pracownia komputerowa

Oferta dydaktyczna i szkoleniowa obejmuje także systemy komputerowego wspomagania projektowaniem. Prowadzimy zajęcia z programów AutoCAD, Mechanical Desktop, T-Flex, CATIA, ALGOR.


Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów

Tematyka badawcza realizowana w zakładzie:
 1. Badania silników spalinowych na hamowni silnikowej:
 • Charakterystyki zewnętrzne
 • Charakterystyki regulacyjne
 • Pomiar jednostkowego zużycia paliwa
 • Pomiar max. mocy i momentu,
 • Badania po wykonanych naprawach głównych.
 1. Badania pojazdów na hamowni podwoziowej ( Vmax. do 350 km/h, Moc silnika do 1000KM, Nacisk na oś do 30 kN):
 • Charakterystyki trakcyjne ( Moc, moment, zużycie paliwa),
 • Badania eksploatacyjne pojazdów.
 1. Trakcyjne pomiary zużycia paliwa, konstrukcja i budowa urządzeń do monitorowania czasu pracy i zużycia paliwa pojazdów i maszyn napędzanych silnikami spalinowymi.
 2. Badania zmęczeniowe elementów konstrukcyjnych maszyn w złożonym stanie obciążeń.
 3. Obliczenia wytrzymałościowe układów napędowych i nośnych pojazdów i maszyn.
 4. Dobór materiału polimerowego dla konkretnych potrzeb i rozpoznawanie nieznanych materiałów niemetalowych.
 5. Optymalizacja konstrukcji części z tworzyw i kompozytów polimerowych.
 6. Badania właściwości części i konstrukcji z tworzyw z analizą ich zawodności w różnych warunkach eksploatacyjnych.
 7. Problematyka jakości części i zespołów z tworzyw sztucznych i kompozytów na etapie ich projektowania, produkcji i eksploatacji.
 8. Wybór maszyn i urządzeń przetwórczych oraz projektowanie i eksploatacja narzędzi przetwórczych.
 9. Projektowanie procesów technologicznych.
 10. Recykling i utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych.
Główne kierunki badawcze:
 1. Tworzywa i kompozyty w budowie pojazdów
 2. Alternatywne nośniki energii w pojazdach
 3. Pozatechniczne aspekty użytkowania pojazdów

Od 2007 roku zakład uczestniczy w realizacji projektu UE BIOGASMAX mającego na celu stosowanie biometanu do napędu silników spalinowych.

Laboratorium silników spalinowych. Hamownia silnikowa.

Laboratorium silników spalinowych. Hamownia silnikowa.

Laboratorium diagnostyki i eksploatacji pojazdów. Hamownia silnikowa.

Laboratorium diagnostyki i eksploatacji pojazdów. Hamownia silnikowa. Laboratorium diagnostyki i eksploatacji pojazdów. Hamownia silnikowa.

Laboratorium technologii napraw pojazdów.

Laboratorium technologii napraw pojazdów. Laboratorium technologii napraw pojazdów.

Laboratorium tworzyw sztucznych

Laboratorium tworzyw sztucznych Laboratorium tworzyw sztucznych Laboratorium tworzyw sztucznych

Środowiskowe Laboratorium Eksploatacji Maszyn

Środowiskowe Laboratorium Eksploatacji Maszyn działa przy Instytucie Budowy
i Eksploatacji Maszyn Uniwersytetu Zielonogórskiego. Laboratorium ma przyjemność przedstawić ofertę, która pomoże rozwiązywać problemy firm z naszego regionu i zaoferować działania zmierzające do świadczenia usług w zakresie konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń. Działania naszego laboratorium są skierowane na kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału firm w naszym regionie oraz stymulację rozwoju przemysłu i zaawansowanych technologii.

 

Nasze usługi

Laboratorium świadczy usługi w zakresie badań związanych z konstrukcją, technologią
i eksploatacją maszyn, a w szczególności:

 • badania właściwości tribologicznych materiałów konstrukcyjnych,
 • diagnostyka stanu oleju eksploatowanego,
 • ocena własności smarnych olejów i smarów,
 • nowe technologie wymiany oleju w silnikach spalinowych,
 • badania związane z wydłużeniem okresu eksploatacji maszyn i pojazdów samochodowych,
 • modyfikowanie warunków pracy węzłów tarcia preparatami eksploatacyjnymi,
 • kształtowanie technologicznej warstwy wierzchniej w aspekcie zwiększenia właściwości użytkowych elementów maszyn,
 • kształtowanie metodami technologicznymi stanu warstwy wierzchniej (chropowatości, mikrotwardości i naprężeń własnych) elementów maszyn wykonanych z materiałów konstrukcyjnych w tym stali stopowych i stopów tytanu,
 • analiza i optymalizacja skrawalności materiałów konstrukcyjnych oraz opracowanie konstrukcji narzędzi skrawających,
 • legalizacja narzędzi pomiarowych,
 • szkoleń z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi konstrukcyjnych jakimi są programy do konstrukcji 3D,
 • integracji SolidWORKS w projektowaniu inżynierskim,
 • projektowania procesów technologicznych w oparciu o systemy wspomagania CAD/CAM,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • transferu nowych technologii do istniejących i nowo tworzonych podmiotów gospodarczych,
 • podnoszenia kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych, w zakresie zaawansowanych konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn.


   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY