Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Mechaniczny > Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej

Laboratorium Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych

Laboratorium działa przy Zakładzie Inżynierii Środowiska Pracy, Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Prowadzone w laboratorium badania skupiają się wokół metod eliminacji czynników szkodliwych w środowisku pracy. Specjalizujemy się w zwalczaniu zagrożeń związanych z emisją hałasu, w tym również hałasu niskoczęstotliwościowego. Wykorzystując dotychczasowe bogate doświadczenia pomiarowe w warunkach przemysłowych oraz wyniki prac badawczych, laboratorium pomaga w projektowaniu i wdrożeniu skutecznych i optymalnych z punktu widzenia ergonomii metod ograniczania emisji hałasu, drgań mechanicznych, pyłów środowiska pracy.
Laboratorium na bazie posiadanej aparatury pomiarowej świadczy usługi w zakresie pomiaru i oceny oddziaływania czynników szkodliwych w środowisku pracy. 
 

Wykonujemy następujące pomiary:

 • Pomiar poziomu hałasu na stanowiskach pracy,
 • Pomiar emisji hałasu do środowiska przez obiekty przemysłowe,
 • Pomiar emisji hałasu komunikacyjnego,
 • Pomiar drgań mechanicznych i emisji hałasu maszyn i urządzeń technicznych,
 • Pomiar parametrów mikroklimatu środowiska pracy,
 • Pomiar natężenia oświetlenia i luminancji powierzchni,
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego,

Prowadzimy oceny oddziaływania szkodliwości przemysłowych na człowieka:

 • Ocena ekspozycji na hałas słyszalny i infradźwiękowy,
 • Ocenę ekspozycji na drgania mechaniczne o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym,
 • Ocenę parametrów mikroklimatu na stanowisku pracy,
 • Ocenę parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • Ocenę stężenia zapylenia powietrza,

Analizator dźwięku i drgań SVAN 948 »

Analizator dźwięku i drgań SVAN 948

Analizator dźwięku i drgań SVAN 948Miernik mikroklimatu MM-01 »

Miernik mikroklimatu MM-01

Miernik mikroklimatu MM-01

W tabeli zestawiono standaryzowane pomiary zagrożeń w środowisku pracy wykonywane w laboratorium

Typ badania
Procedura badawcza wg normy
Pomiar poziomu hałasu na stanowiskach pracy,
PN-N-01307:1994,
Pomiar poziomu hałasu infradźwiękowego,
PN-86/N-01338
Pomiar emisji hałasu do środowiska przez obiekty przemysłowe,
PN-ISO 1996-1:2006,
PN-N-01341:2000
Wyznaczanie "in situ" skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów
PN-ISO 10847:2002
Pomiar parametrów mikroklimatu środowiska pracy,
PN-EN 27243, PN-N-08020,
PN-EN ISO 7730,
PN-EN ISO 11079
Pomiar natężenia oświetlenia i luminancji powierzchni,
PN-EN 12464-1
Ocena ekspozycji na hałas słyszalny i infradźwiękowy,
PN-N-01307:1994,
PN-ISO 1999:2000
Ocenę ekspozycji na drgania mechaniczne o oddziaływaniu ogólnym i miejscowym,
PN-EN ISO 5349-1,
PN-EN ISO 5349-2,
PN-EN 14253
Ocenę parametrów mikroklimatu na stanowisku pracy. Wyznaczanie współczynników PWV, PPD, WBGT, WCI, IREQ
PN-EN 27243,
PN-N-08020,
PN-EN ISO 7730,
Ocenę parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy,
PN-EN 12464-1
Ocenę stężenia zapylenia powietrza,
PN-91/Z-04030/06   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY