Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska > Instytut Budownictwa

Sonda statyczna CPT

Sonda statyczna CPT

Sonda statyczna CPT

Właściciel aparatury/przyrządu, adres jednostki, adres i telefon osoby do kontaktu:

Instytut Budownictwa, Laboratorium Instytutu Budownictwa, ul. prof. Z. Szafrana 1,  bud. – A8, tel. 068 32 82 416,  dr inż. Waldemar Szajna, tel. 068 32 84 799, mgr inż. Halina Jasik, tel. 068 32 82 607
  

Data zakupu:  2007 –siłownik samojezdny i stożek CPT, 2009 –system CPTU 

 

W ostatnich latach zarysowała się na świecie tendencja zastępowania badań laboratoryjnych badaniami polowymi i wyznaczania podstawowych parametrów mechanicznych gruntu bezpośrednio w terenie. Badania CPT i CPTU wykonuje się w celu określenia parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego w badaniach polowych. Sondowanie polega na wciskaniu w podłoże ze stałą prędkością 2 cm/s, walcowej końcówki pomiarowej zakończonej w dolnej części stożkiem. Laboratorium Instytutu Budownictwa dysponuje stożkiem mechanicznym Begemanna (CPT) oraz elektrycznym czterokanałowym stożkiem CPTU. W trakcie badania mierzony jest opór wciskania na stożku, opór tarcia na tulei – pobocznicy walcowej końcówki pomiarowej oraz w przypadku stożka CPTU –ciśnienie porowe. Na podstawie tych parametrów, wykorzystując komputerowe programy interpretacyjne możliwe jest określenie rodzaju gruntu, jego stanu, oraz wartości parametrów mechanicznych. Określenie tych cech następuje bezpośrednio in situ, bez konieczności pobierania próbek gruntu i prowadzenia kosztownych i czasochłonnych badań laboratoryjnych. Stożek wprowadzany jest w podłoże z wykorzystaniem samobieżnego urządzenia wciskającego o sile docisku 100 kN. Urządzenie to pozwala na sondowania do głębokości kilkudziesięciu metrów z wykorzystaniem stożków CPT, CPTU,  dylatometru Marchettiego lub dylatometru sejsmicznego (SDMT).
   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY