Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki > Instytut Inżynierii Elektrycznej

Laboratorium Środowiskowe Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium działa przy Instytucie Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Świadczy usługi w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej wykonywanych w pełnej zgodności z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Uzyskane wyniki badań mogą stanowić załącznik dokumentacji technicznej będącej podstawą oznakowania „CE”.

 

Bazując na wieloletnich doświadczeniach pomiarowych oraz wynikach prac badawczych Laboratorium prowadzi działalność konsultingową w zakresie projektowania i implementacji skutecznych i ekonomicznych metod zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej badanych urządzeń.

 

Prowadzone w Laboratorium badania naukowe dotyczą głównie kompatybilności elektromagnetycznej systemów zawierających przekształtniki energoelektroniczne.

Wyposażenie

System do badań emisji elektromagnetycznej

System do badań emisji elektromagnetycznej

Na wyposażenie laboratorium składają się dwa systemy pomiarowe do badań emisji zaburzeń
elektromagnetycznych oraz odporności na zaburzenia w pełni zgodne z CISPR‐16. Laboratorium posiada również bogate wyposażenie nie wymagane aktami normalizacyjnymi, lecz bardzo przydatne przy ustalaniu przyczyn braku kompatybilności elektromagnetycznej oraz projektowaniu skutecznych metod jej zapewniania.


System do badań emisji elektromagnetycznej

System do badań zaburzeń przewodzonych i promieniowanych bazuje na odbiorniku zaburzeń elektromagnetycznych Rohde&Schwarz ESCS‐30* (9 kHz ‐ 2,7 GHz) oraz analizator widma Agilent PSA E4443A* (3 Hz ‐ 6,7 GHz)wyposażony w detektory EMI oraz znormalizowane filtry spełniające wymagania CISPR 11 i CISPR 16.

 

Badania emisji przewodzonej


Wykonywane z wykorzystaniem 3‐fazowej sztucznej sieci stabilizującej impedancję (LISN) Rohde&Schwarz ESH2‐Z5* (9 kHz – 30 MHz, 3 x 25 A). Klamra absorpcyjna Schaffner AMZ 41* (30 MHz ‐ 1 GHz) do pomiaru mocy dysponowanej promieniowanych zaburzeń radioelektrycznych zgodnie z CISPR 14.


Pomiar parametrów jakości energii elektrycznej.

Badania zgodne z PN‐EN 50160 Siemens
Oscillostore*.


Badania emisji promieniowanej.

Wykonywane są w komorze GTEM Schaffner LT‐950* (wysokość septum 950 mm).

 

Badania odporności na zaburzenia elektromagnetyczne

W tabeli zestawiono możliwe do wykonania standaryzowane badania odporności urządzeń wraz z danymi znamionowymi wskazującymi na możliwe poziomy ostrości badań.


Nr normy Typ badania Podstawowe parametry
znamionowe badań
Podstawowe elementy systemów
pomiarowych
PN‐EN 61000‐4‐2
Badanie odporności na
wyładowania
elektrostatyczne.
Wyładowanie
w powietrzu:
8,8 kV
Wyładowanie przez
kontakt:
6,6 kV
Generator
Schaffner BEST Plus*
PN‐EN 61000‐4‐3
Badanie odporności na pole
elektromagnetyczne
o częstotliwości radiowej.
Badanie w komorze
GTEM do 30 V/M;
80 MHz – 2 GHz
Generator Rohde&Schwarz
SMB 100A* (9 kHz – 3 GHz),
wzmacniacze BONN BSA/BLWA*
(9 kHz – 2GHz, 30 W), dwukanałowy
miernik mocy Rohde&Schwarz
NRVD* (DC‐40 GHz), komora GTEM
Schaffner 950LT.
PN‐EN 61000‐4‐4
Badanie odporności na
serie szybkich
elektrycznych stanów
przejściowych.
200 V – 2,2 kV
poz./neg.
Generator
Schaffner BEST Plus*
PN‐EN 61000‐4‐5 Badanie odporności na
udary
200 V – 2,2 kV
poz./neg.
Generator
Schaffner BEST Plus*
PN‐EN 61000‐4‐5 Badanie odporności na
udary
200 V – 2,2 kV
poz./neg.
Generator
Schaffner BEST Plus*
PN‐EN 61000‐4‐6
Badanie odporności na
zaburzenia przewodzone,
indukowane przez pola
o częstotliwości radiowej.
150 kHz – 80 MHz
Generator Rohde&Schwarz
SMB 100A* (9 kHz – 3 GHz),
wzmacniacze BONN BSA/BLWA*
(9 kHz – 2GHz, 30 W), trójfazowa
sieć sprzęgająco‐odsprzęgająca EMV
PN‐EN 61000‐4‐8
Badanie odporności na pole
magnetyczne o
częstotliwości sieci
elektroenergetycznej.
0,1 A/m – 4 A/m;
40 Hz – 70 Hz
Generator
Schaffner BEST Plus*
PN‐EN 61000‐4‐9
Badanie odporności na
impulsowe pole
magnetyczne.
100 A/m – 1100 A/m
Generator
Schaffner BEST Plus*
PN‐EN 61000‐4‐11
Badania odporności na
zapady napięcia, krótkie
przerwy i zmiany napięcia.
Zapad: 40% i 70%;
10 ms – 5 s;
Faza: 0o ‐ 359o
Generator
Schaffner BEST Plus*
PN‐EN 61000‐4‐29
Badanie odporności na
zapady napięcia, krótkie
przerwy i zmiany napięcia
na przyłączu zasilania prądu
stałego.
Zapad: 40% i 70%;
10 ms – 5 s
Generator
Schaffner BEST Plus*


Możliwość wykorzystania aparatury w pracach projektowych i badaniach naukowych

iee4.jpg

Wykorzystywana w pomiarach znormalizowanych aparatura pomiarowa oraz dodatkowe wyposażenie Laboratorium umożliwiają ich elastyczne wykorzystywanie w niestandardowych układach pomiarowych i badaniach naukowych.


Analizator widma Agilent PSA E4443A* (3 Hz ‐ 6,7 GHz) z oprogramowaniem (Vector Signal Analysis 8600) umożliwia wektorową analizę sygnałów zmodulowanych np. w systemach telekomunikacyjnych wykorzystujących modulacje analogowe i cyfrowe.


Agilent 4294A Precision Impedance Analyzer* (40 Hz ‐ 110 MHz). Pomiar impedancji zespolonej oraz wyznaczanie parametrów modeli zastępczych dwójników. Umożliwia badania i optymalizację filtrów EMI.


Pomiary pól elektromagnetycznych

Miernik pola Maschek ESM‐100* (5 Hz ‐ 400 kHz) wraz z modułem kartograficznym pozwalającym na wizualizację rozkładów składowej magnetycznej i elektrycznej pola i wyznaczanie stref dopuszczalnej ekspozycji na pola elektromagnetyczne w środowisku pracy.


Sondy do pomiarów składowej magnetycznej i elektrycznej w polu bliskim Rohde&Schwarz HZ‐14* (9 kHz – 1 GHz) pozwalają na precyzyjną lokalizację źródeł emisji składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego oraz miejsc wycieków pól elektromagnetycznych.


Holaday HI‐6005* (100 kHz ‐ 5 GHz) szerokopasmowy izotropowy pomiar natężenia pola elektrycznego oraz gęstości mocy. Wyznaczanie stref dopuszczalnej ekspozycji na pola elektromagnetyczne w środowisku pracy.


Aktywna antena pętlowa Schaffner‐Chase HLA 6120* (9 kHz ‐ 30 MHz) oraz szerokopasmowa bikonikalnologoperiodyczna antena Rohde&Schwarz Ultralog HL562* (30 MHz ‐ 3 GHz) mogą być wykorzystane do badań emisji pól elektromagnetycznych w miejscu zainstalowania urządzeń tzw. badaniach in situ.


Pomiary zaburzeń przewodzonych

Sonda prądowa Rohde&Schwarz EZ 17* (20 Hz ‐ 100 MHz) oraz sondy napięciowe Schwarzbeck TK 9420 i TK 9421* (9 kHz ‐ 30 MHz, AC 50Hz/60Hz: < 10 kV) umożliwiają precyzyjne pomiary prądów i napięć zaburzeń.

Sprzęt na wyposażeniu Laboratorium

Sprzęt na wyposażeniu Laboratorium

Do pobrania

Laboratorium Środowiskowe Kompatybilności Elektromagnetycznej

Ulotka informacyjna Laboratorium Środowiskowego Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
pdf, 5.7M, 11/24/09, 202 downloads   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY