Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska > Instytut Budownictwa

Dylatometr Marchettiego (DMT)

Dylatometr Marchettiego (DMT)

Dylatometr Marchettiego (DMT)

Nowoczesny zestaw  do badań podłoża gruntowego in situ. Badanie polega na wciskaniu w grunt płaskiej końcówki wyposażonej w odkształcalną membranę i na pomiarach naprężenia pomiędzy gruntem i membraną. Wyniki badań pozwalają na określenie rodzaju gruntu, jego odkształcalności, historii naprężenia, współczynnika parcia spoczynkowego i wytrzymałości na ścinanie. Wytyczne do metody badań ujęte zostały w normie PN – B –04452 ; 2002.

 

Badania dylatometryczne DMT stosowane są przy posadowieniach obiektów budowlanych w tym mostów oraz ścian oporowych, obudowy głębokich wykopów. Pozwalają na określenie nośności i osiadań fundamentów oraz nośności pali.
 
Najnowszym osiągnięciem w rozwoju badań dylatometrycznych jest dylatometr sejsmiczny (SDMT) pozwalający na pomiar prędkości fal sejsmicznych wzbudzonych na powierzchni terenu. Test SDMT pozwala na uzupełnienie charakterystyki ośrodka przeprowadzonej innymi metodami np. CPTU, DMT.

Unia dla Przedsiębiorczych - Program Konkurencyjność Unia Europejska
Sprzęt zakupiony z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.4.2.


   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY