Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Nauk Biologicznych

Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy PerkinElmer

Zestaw firmy PerkinElmer

Zestaw firmy PerkinElmer

Właściciel aparatury/przyrządu, adres jednostki, adres i telefon osoby do kontaktu:
Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biotechnologii ul. Prof. Z. Szafrana 1,  bud. – A8, Pracownia Chemii, ul. Prof. Z. Szafrana 1, pok. 208, mgr Alicja Defort, tel.: 068 328 24 62, mgr inż. Iwona Sergiel, tel. 068 328 30 42

 

Data zakupu:  grudzień 2007

Koszt nabycia: 300 000 zł
 

Zestaw do wysokosprawnej chromatografii cieczowej firmy PerkinElmer jest nowoczesnym chromatografem cieczowym o konstrukcji modułowej, wyposażonym w trzy rodzaje detektorów (UV VIS, fluorometryczny i refraktometryczny), co zapewnia możliwość stosowania tego urządzenia w analizie jakościowej i ilościowej, praktycznie nieograniczonej liczby substancji chemicznych i ich mieszanin. Współcześnie wysokosprawna chromatografia cieczowa znajduje zastosowanie w analizie jakościowej i ilościowej związków chemicznych, w tym biologicznie czynnych. Powoduje to, że jest stosowana w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, laboratoriach ochrony środowiska jak również stanowi wyposażenie nowoczesnych naukowych laboratoriów chemicznych i biologicznych. Technika ta jest najczęściej stosowana w analizie: związków biologicznie czynnych: białka, polipeptydy, aminokwasy, polisacharydy, witaminy, sterydy, kwasy nukleinowe i ich składniki, anionów nieorganicznych, środków farmaceutycznych: alkaloidy, antybiotyki, środki przeciwbólowe, środków ochrony roślin: pestycydy, środki owadobójcze, węglowodorów policyklicznych, w tym rakotwórczych tj.: benzo(a)piren w powietrzu atmosferycznym, wodzie i ściekach, związki metaloorganicznych i związków kompleksowych, kwasów organicznych, skompleksowanych mieszanin kationów (np. do rozdzielanie pierwiastków ziem rzadkich).   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY