Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska > Instytut Budownictwa

Zestaw aparaturowy do nieniszczącego badania materiałów metodą emisji akustycznej

Zestaw aparaturowy do nieniszczącego badania materiałów metodą emisji akustycznej

Zestaw aparaturowy do nieniszczącego badania materiałów metodą emisji akustycznej

Właściciel aparatury/przyrządu, adres jednostki, adres i telefon osoby do kontaktu:

Instytut Budownictwa, Laboratorium Instytutu Budownictwa, ul. prof. Z. Szafrana 1,  bud. – A8, tel. 068 32 82 416, dr inż. Jacek Korentz, tel. 068 32 87 396, mgr inż. Halina Jasik,  tel. 068 32 82 607
  

Data zakupu:  2008

 

Emisja akustyczna (skrót AE od angielskiego Acoustic Emission) jest to powstawanie i rozchodzenie się fal sprężystych generowanych w materiale w wyniku wyzwalania energii wiązań międzycząsteczkowych, spowodowanego przez odkształcenia, pękanie i przemiany fazowe.  Zjawiska te wykorzystywane są w badaniach zmęczenia i pękania materiałów oraz w nadzorze niezawodności maszyn i konstrukcji. Zjawisko AE występuje zdecydowanie silniej w materiałach nie plastycznych (tzn. kruchych). Im materiał jest bardziej plastyczny tym efekt AE jest słabszy i trudny do rejestracji. Metoda emisji akustycznej wykrywa tylko te defekty, które ulegają zmianom w trakcie trwania badania. Wykonywanie pomiarów metodą
emisji akustycznej wymaga odpowiednio czułej, nowoczesnej aparatury pomiarowej wyposażonej w specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy, która jest w posiadaniu Instytutu Budownictwa. Metoda AE ma bardzo szerokie zastosowanie między innymi metodą tą można badać: zbiorniki pracujące pod ciśnieniem, zbiorniki na ciecze (np. paliwa), rurociągi naftowe i gazowe oraz technologiczne, maszyny i urządzenia (suwnice, wózki jezdne), połączenia spawane w konstrukcjach stalowych, konstrukcje betonowe (dźwigary, słupy, podpory mostów, ściany oporowe i inne).   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY