Uniwersytet Zielonogórski Baza Aparatury Naukowej UZ

Strona głównaMapa serwisuUwagi
 


 
Strona głowna > Wydział Nauk Biologicznych

Spektrofluorymetr LS 55 firmy PerkinElmer

spektrofluorymetr LS 55 PerkinElmer

spektrofluorymetr LS 55 PerkinElmer

Właściciel aparatury/przyrządu, adres jednostki, adres i telefon osoby do kontaktu:
Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biotechnologii, ul. Prof. Z. Szafrana 1,  bud. – A8, Pracownia Chemii, ul. Prof. Z. Szafrana 1, pok. 208. dr inż. Agnieszka Mirończyk tel. 068 328 30 42
 

Data zakupu:  grudzień 2007

Koszt nabycia: 50 000 zł
 

Spektrofluorymetria jest metodą badawczą z obszaru emisyjnej spektroskopii elektronowej. Charakteryzuje ją wysoka czułość. Granice oznaczalności dla analiz wykonywanych tą techniką sięgają niejednokrotnie stężeń rzędu 10-10M. Spektrofluorymetria jako metoda analityczna jest stosowana z powodzeniem w: medycynie i analizie klinicznej – oznaczanie witamin, enzymów, hormonów, środków dopingujących, farmacji – badania metabolizmu (barbiturany, amfetamina, LSD), biochemii – detekcja i oznaczanie śladów enzymów, koenzymów, lipidów, kwasów nukleinowych, protein, chlorofilu, analizie żywności – detekcja śladowych komponentów w produktach spożywczych (aminokwasy, witaminy, proteiny, toksyny), ocenie jakości środowiska – powietrze, woda i gleby [policykliczne węglowodory aromatyczne (PAH), aflatoksyny, polichlorobenzeny (PCB), fenole, pestycydy], analizie organicznej i nieorganicznej – oznaczanie wszelkich substancji fluoryzujących.

 
Spektrofluorymetr LS 55 firmy PerkinElmer jest spektrofotometrem przy użyciu którego, można prowadzić badania i analizy dotyczące: medycyny, farmacji, chemii, monitoringu środowiska czy oceny jakości produktów żywnościowych.   Uniwersytet Zielonogórski (C) 2009-2010 .:. D&C by: JARY